CARGO HELLAS ΙΚΕ

CARGO HELLAS ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: CARGO HELLAS ΙΚΕ

Διεύθυνση: Μεγάλης Αικατερίνης 5, 32009 Δήλεσι

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 148685617000

ΑΦΜ: 801083612

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση και Καταστατικό Σύστασης